1
Vách ngăn covid cho phòng làm việc

1
Vách ngăn covid cho khu vực phòng ăn