Nhựa gồm nhiều loại vật liệu khác nhau nhưng về cơ bản là thuộc hai nhóm – nhựa nhiệt rắn và nhựa định hình nhiệt, loại sau là một vật liệu mà, do cấu trúc phân tử, có đặc tính làm mềm nhiều lần khi bị nung nóng và làm cứng khi bị làm lạnh. Ngoài ra, nhựa định hình nhiệt còn được biết đến như là ‘bộ nhớ’ cho phép một phần đã được định hình trở lại trạng thái ban đầu khi được làm nóng lại.