CÔNG TY TNHH TSK VIỆT NAM

TRIẾT LÝ KINH DOANH TSK VIỆT NAM
 
Chúng tôi luôn cống hiến những điều tốt đẹp nhất, để mang lại niềm vui, lợi ích không chỉ cho khách hàng, mà cho toàn xã hội
 
  PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG TSK VIỆT NAM

       1.  Khách hàng là thượng đế 
       2.  An toàn để sản xuất
       3.  Chất lượng đặt lên hàng đầu
       4.  Không ngừng cải tiến
       5.  Duy trì 5S hàng ngày
       6.  Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
      7.  Liên lạc, thảo luận, báo cáo thông suốt 
       8.  Tạo môi trường đoàn kết, gắn bó, thân thiện

Về Chúng Tôi Liên hệ