Ngày nay, có rất nhiều loại bao bì để đóng gói sản phẩm, thùng carton là mội trong số những loại bao bì đóng gói phổ biến nhất hiện nay.
Không chỉ để đóng gói thông thường, thùng carton còn dùng để quản bá thương hiệu cho sản phẩm. Đối với thùng carton, chúng ta có thể dễ dàng vận chuyển, kiểm tra số lượng hàng hóa trong thùng. Việc tiết kiệm chi phí cho việc vận chuyển hàng bằng thùng carton cũng là một mặt để người dùng chọn nó làm phương thức đóng gói. Ngoài ra, thùng carton được làm từ nguyên liệu tự nhiên, nên rất thân thiện với môi trường.

                                               1

Carton có rất nhiều dạng thùng, vách để thích nghi cho việc đóng gói sản phẩm
Dưới đây là một số hình ảnh về bao bì carton

                                                           1